Byt språk till svenska Change language to english
Vad är GeoTest?

GeoTest avslutas 2013

Den 14 oktober genomfördes avslutningsseminarium för GeoTest projektet.  Projektet avslutas 2013-12-31 enligt projektplanen. Resultaten, bland annat GeoTest testportfölj och utvecklingsresultat inom länkade data och kvalitetstest, kommer att användas inom kommande utvecklings- och forskningsprogram till exempel inom programmet GeoLife som nu sätts upp på Future Position X, se mera på  www.fpx.se . Andra forskningsprojekt t ex inom länkade data planeras av Lantmäteriet tillsammans med andra myndigheter och forskare.

Hämta GeoTest slutrapport , andra rapporter och testresultat under fliken Arkiv

GeoTest

GeoTest  är en genomförande- och utvecklingsmiljö för test- och valideringstjänster inom geodataområdet. Genom att testa produkter och tjänster i ett tidigt skede säkerställs resultatet redan i utvecklingsprocessen.I GeoTest lab samlas kompetens och teknisk utrustning för att förse aktörer inom svensk geodatahantering med akademiskt underbyggda metoder och processer för test.  Här erbjuds tid och verktyg för genomförande av egna tester av testmiljö, testaktivitet och gränssnitt. I labbet finns tillgång till verktyg, licenser, dokumenterade testfall och testpopulationer.

Geodatahanteringen övergår alltmer till att leverera tjänster som ska fungera enskilt eller i kobinationer. GeoTest bedömer huruvida de geodatatjänster som testas är användbara och av rätt kvalitet och att de följer standards.

GeoTest har tagit fram en testportfölj för nedanstående tester. 

Transformationstest 
Prestandatest
Användbarhetstest
Test av datakvalitet

 


startbilder geotest

Senaste nyheterna

Kalender

<< November 2017 >>
Mån
Tis
Ons
Tors
Fre
Lör
Sön
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3